fredag, juni 08, 2007

G8 – hände det nåt?

Så var G8 mötet slut och demonstranterna har avvecklat sina blokader (trots mycket press lyckades de inte få fram sitt budskap om de nu hade något). Huruvida det blev någon diskussion om mänskliga rättigheter i Ryssland har jag inte lyckats läsa någonstans. Inför mötet skickade 25 människorättsaktivister ett öppet brev till deltagarna på G8 mötet där de uttryckte sin oro för mänskliga rättigheter i Ryssland och pratar om en "de facto liquidation of democracy in Russia". De lyfter fram kontroll över rättsystemet, svårigheter för fri media att verka och tortyr och annan inhuman behandling som oroande frågor som de önskar att övriga stats- och regeringschefer ska diskutera med Putin. Läs brevet i sin helhet här.

En enkel googling visar att det vimlar av öppna brev till G8 ledarna, det är många som vill låna maktens öra. Allt kan man inte ta upp, men utvecklingen i Ryssland är något som man tycker borde intressera övriga G8 ledare. Vad vill man ha för medlemmar i sin klubb?

Inga kommentarer: